Шановні Клієнти! Надання позик тимчасово призупинено.

Інформація для споживачів фінансових послуг

КредитКафе – торгова марка під якою Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Фінанс» надає фінансові послуги.
ТОВ «Партнер Фінанс» (далі — Товариство), код ЄДРПОУ 38327699, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 10651020000016198, дата запису: 23.08.2012р.

Адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, оф. 43
Тел. 044-360-05-00, [email protected]

Товариство включено до Державного реєстру фінансових установ (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 380 видане 22.01.2013р. на підставі Розпорядження №231 від 22.01.2013р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №1531 від 11.05.2017р. Приклад розрахунку: при сумі кредиту в 1000 грн., проценти за користування коштами складуть 20 грн. в день, що становить 2% в день. APR – 730% річних. Договір укладається на строк до 366 днів.

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
(п.2 ч.4 ст.12 Закону)
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Порядок і умови надання послуг вказані в Правилах надання позик ТОВ «Партнер Фінанс», розміщених на цьому сайті в розділі «Ліцензія та правила»
Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
(п.2 ч.1 ст.12-1 Закону)
Вартість, ціна/тарифи, розмір процентів змінюються залежно від суми та строку кредиту, а також залежно від того, чи скористається споживач акційною пропозицією яка може надаватися Товариством.
Стандартна процентна ставка становить 2% в день від суми кредиту (залишку суми кредиту). Товариство має право включати в умови Договору комісію за видачу позики від 14% до 28,1% від суми кредиту.
Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.
(п.3 ч.1 ст.12 та п.4 ч.2 ст.12 Закону)
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги
(підп.д п.1 ч.2 ст.12 Закону)
Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «Партнер Фінанс» має право звернутися до Товариства як надавача фінансових послуг, а Товариство зобов’язане розглянути звернення у належний строк.
Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «Партнер Фінанс» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів.
Механізм захисту прав споживачів включає можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. Товариство здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».
Звернення споживачів фінансових послуг у письмовому вигляді необхідно направляти за адресою 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, офіс 43.
У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за нижченаведеною та контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/) або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства  – відсутні.
контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Національний банк України
вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон для довідок: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, (044) 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044)279 48 83
E-mail: [email protected]
Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню
(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
фінансова та консолідована фінансова звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
(п.1 ч.1 ст.12-1 Закону)
– звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
(п.3 ч.1 ст.12-1 Закону)
Річну фінансову та консолідовану фінансову звітність
(п.7 ч.4 ст.12-1 Закону)
Інформація міститься в розділі «Фінансові дані»
Перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів
(п.2 ч.1 ст.12 Закону)
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
(п.4 ч.4 ст.12-1 Закону) відомості про Відокремлені підрозділи фінансової установи;
(п.5 ч.4 ст.12 Закону)
Виконавчий орган фінансової установи – директор Коваль Н.Ю.
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи знаходяться в розділі «Перелік відділень»
Наглядова рада відсутня
Кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків
(п.3 ч.1 ст.12 Закону)
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)
(ч.4 ст.12 Закону)
Учасники: ТОВ «АМГ ФІНАНС»; ПП «ДА-Юнайтед»; ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ІНВЕСТИЦІЇ»; ТОВ «ІРЕНДЕЙЛ КЕПІТАЛ».
Власники істотної участі: Мерецька Н.А., Железняк С.В., Бобок О.І., Невесенко І.Г., Дмитрук В.М., Невесенко К.В.
Найменування (для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові),
місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг
(підп.а п.1 ч.2 ст.12 Закону)
Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи
(ч.4 ст.12-1 Закону про фінпослуги)
ТОВ «Партнер Фінанс» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 38327699.
Адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, оф. 43
Тел. 044-360-05-00, [email protected]
Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги
(підп.в п.1 ч.2 ст.12 Закону)
ТОВ «Партнер Фінанс», код ЄДРПОУ 38327699, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 10651020000016198, дата запису: 23.08.2012р.
Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків
(підп.г п.1 ч.2 ст.12 Закону)
ТОВ «Партнер Фінанс», код ЄДРПОУ 38327699 включено до Державного реєстру фінансових установ (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 380 видане 22.01.2013р. на підставі Розпорядження №231 від 22.01.2013р. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)
Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги
(підп.ґ п.1 ч.2 ст.12 Закону)
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
(п.6 ч.4 ст.12 Закону)
Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №1531 від 11.05.2017р.
Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат
(п.2 ч.2 ст.12 Закону)
Порядок визначення витрат встановлений Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, що затверджено Постановою Правління
Національного банку України
11.02.2021  № 16
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг
(підп.а п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Відповідно до ст.15 Закону України “Про споживче кредитування” споживач має право на відмову від договору про споживчий кредит в порядку передбаченому даним Законом
Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
(підп.б п.3 ч.2 ст.12 Закону)
1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”) до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.
4. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.
6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.
Строк дії договору (якщо застосовується)
(підп.в п.3 ч.2 ст.12 Закону)
До 366 днів, з можливістю пролонгації за взаємною згодою сторін
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій
(підп.г п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Позичальник має право достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний Кредит, Проценти та інші платежі, передбачені Договором.
Клієнт має право достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Клієнт у разі дострокового повернення кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом, за період фактичного користування кредитом
Порядок внесення змін та доповнень до договору
(підп.ґ п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Всі додатки, зміни та доповнення до договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином сторонами та є невід’ємною частиною договору
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
(підп.д п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Процентна ставка є фіксованою та не підлягає збільшенню за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установиНе порушувалось провадження у справі про банкрутство
Рішення про ліквідацію фінансової установи
(п.9 ч.4 ст.12-1 Закону)
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось